บนแท่น Tee-off ที่ต้องตีทวนลมแรง ๆ ควรปักทีสูงแค่ไหนดี