โปรแบงค์ สุพิพัฒน์ โกยศิริพงศ์

 

ประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟ 23ปี

และการแข่งขันในระดับเยาวชนและอาชีพ

 

ประกาศนียบัตร
- Thailand PGA Golf Instructor (GI)
- TPI Certified Golf 2 , Junior 2, Power 2


- Certified BioSwing Mechanics Lv.1
- Certified Golf Lab Lv.1
- Certified Sam Putting Instructor Lv.1
- Certified Swing Catalyst Lv.1
- Certified Smart2Move Lv.1
- Certified K-Coach Lv1
- Certified Superspeed Lv.1
- Certified Boditrak Lv.1
- Certified 4D Motion Kinematic Sequence Lv.2
- Certified Trackman Lv.2


- Completion Golf Psychology Coaching
- Completion VISION54 Essential Playing Skill
- SuperCoach54
- NLP Practitioner
- Completion Tomiya Club Fitting & Assemble Program
- Enneagram Coaching Program by NLP Life Mastery
- Nutrition Masterclass by Fit-D