สร้างความรู้สึกเเยกช่วงบนกับช่วงล่างในการชิพให้ดี เพื่อให้เข้าบอลได้ดียิ่งขึ้น