การยืนเปิด หรือ ปิดปลายเท้า ส่งผลอย่างไรในการสวิงกอล์ฟ