Drill แก้อาการตีสไลด์

⭐Drill แก้อาการตีสไลด์⭐
 
 
วันนี้มี drill ที่น่าสนใจที่จะทำให้นักกอล์ฟที่มีอาการตี slice หรือตีคร่อมลงมาจากแนว plane swing สวิง แล้วทำให้เกิด path out to in ทำให้ไม้ที่ตีลงมาเกิดอาการเฉือน
 
1. นำ Alignment stick มาเสียบไว้ที่ถุงกอล์ฟดังภาพ
 
2.ถ้า downswing แล้วไม้เดินทางลงมาโดน alignment stick แสดงว่าแนวไม้ที่ลงมายังเป็น out to in
 
3.ให้แนวก้านเดินทางอยู่ด้านล่าง alignment stick (in to out)
 
⛳️Pro Pun⛳️