สังเกตท่าจบสวิงเท้าและขา 3 อย่างที่ช่วยให้ตีไกลและแม่นยำ