โปรปู ภาสกร โพธิ์รอด

 

ประสบการณ์แข่งขันในระดับเยาวชน มากกว่า 10 ปี

รวมทั้งเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัด และ ตัวแทนเขต ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย รวมทั้งกีฬาแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา


จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมและการทำงานกอล์ฟ


Thailand PGA Golf Instructor

ประสบการณ์ด้านการแข่งขันกอล์ฟ


2550 : เหรียญทองแดง กีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย
2551 : เหรียญทองแดง กีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย
2552 : เหรียญเงิน กีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย
2552 : Champion at NGC junior tournament