สถาบันสอนกอล์ฟในร่มอันดับหนึ่งของประเทศไทย                 สถาบัน Golfing Ground Performance Center หรือ GGPC  ตั้งอยู่ในอาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 2

                 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 นำทีมบริหารโดย โปรนพ นพคุณ วงศ์หล่อ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director of instruction 

                 จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งสถาบันนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักกอล์ฟทุกท่านได้เรียนรู้ทักษะกีฬากอล์ฟด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง เน้นที่การสร้างความ

                 เข้าใจในวงสวิงและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุข


                 สถาบัน Golfing Ground Performance Center ถูกพัฒนาขยายต่อจาก Pro Nopp Golf Academy 
ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยี 

                 ในการสอนกอล์ฟที่ทันสมัยขึ้นและพัฒนาให้กว้าง   ขวางมากขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันสอนกอล์ฟ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย. และเพื่อให้

                 สามารถรองรับและให้บริการท่านนักกอล์ฟได้มากขึ้น 

                   ทางสถาบันได้นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน อย่างเครื่อง GEARS Golf ซึ่งจะช่วยจับการเคลื่อนไหวของร่างกายในระบบ 

              'Optics camera'  สามารถทำให้จับได้ทุกการเคลื่อนไหวของท่านนักกอล์ฟ และ จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิ

                 ภาพมากขึ้น 
เข้าใจถึงแก่นแท้ของวงสวิง  นอกจากนี้ยังมีเครื่อง FlightScope, Kcoach, Boditrak Vector,

               SwingCatalyst, Hackmotion, 
SAM PuttLab , Smart2Move และอีกหลายๆอย่าง  โดยเครื่องมือเหล่านี้จะถูกใช้งานตามความ

                 เหมาะสมของนักกอล์ฟแต่ละท่าน     
ซึ่งเรามีทีมงานโปรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญกันแต่ละด้านทั้งเรื่องเทคนิคสวิง, การพัตต์, การเล่น

                 ลูกสั้น, จิตวิทยา, 
การออกรอบและ การวางแผนการเล่น เราจึงมั่นใจว่านักกอล์ฟทุกท่านที่ก้าวเข้ามาที่ Golfing Ground Performance

                 Center จะเดินออกไปด้วยความมั่นใจ  พร้อมทั้งวงสวิงที่มีคุณภาพและเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุข


“เพราะที่นี่คือพื้นที่ของการเรียนรู้และการพัฒนา Golfing Ground Performance Center"

 

โปรผู้สอน

คอร์สเรียน

GEARS SESSION WITH PRO NOPP

เทคโนโลยีของเรา

บรรยากาศภายในสถาบัน