สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า ”กระดุมเสื้อ” ส่งผลต่อการพัตต์อย่างไร

⭐สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า ”กระดุมเสื้อ” ส่งผลต่อการพัตต์อย่างไร⭐
 
 
การพัตต์ที่เราเรียกกันว่า(Pendulum) หรือชื่อไทยคือ”การพัตต์แบบลูกตุ้ม”
โดยปกติแล้วการพัตต์ที่ดีจะใช้กล้ามเนื้อชิ้นใหญ่(Core Body) เป็นตัวกำหนดการ Stroke จะให้ความแน่นอนในการพัตต์มากกว่าการพัตต์ด้วยมือ ซึ่งนักกอล์ฟทุกคนต้องการให้การ Stroke ราบรื่นขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่(Core Body) หรือ กระดุมเสื้อตามหัวข้อครั้งนี้
 
• เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างพัตเตอร์กับกระดุมเสื้อจึงจะใช้ Alignment Stick แตะไว้ที่พัตเตอร์และอกเพื่อซ้อมหาความรู้สึก ซึ่งวิธีการก็คือในขณะที่ทำการ Stroke เมื่อไหร่ที่พัตเตอร์มีการขยับขอให้นักกอล์ฟหมุนหน้าอก หรือกระดุมเสื้อให้ไปควบคู่กับพัตเตอร์ทั้งตลอดการพัตต์ ในการทำลักษณะนี้จะช่วยให้นักกอล์ฟแน่ใจได้ว่าหน้าพัตเตอร์จะสแควร์ในขณะที่หน้าไม้สัมผัสกับลูกและเป้าหมายอย่างแน่นอน และยังสามารถลดอาการพัตต์เปิดและปิดได้ หรืออีกอาการที่เรียกว่าพัตต์ดัน
• เมื่อไหร่ที่มีข้อมือในการพัตต์จะสังเกตุได้ว่าหัวของพัตเตอร์จะไม่ตรงกับกระดุมเสื้อ Alignment Stick ควรจะเดินทางขนานไปกับก้านพัตเตอร์ในขณะพัตต์ เมื่อไหร่ที่มีการใช้ข้อมือก้านพัตเตอร์กับ Stick ก็จะห่างออกจากกัน เมื่อทำผิดซึ่งลักษณะเช่นนี้จะส่งผลเสียในหลายๆด้านเช่น
 
1.หน้าพัตเตอร์ปิดและเปิดได้
2.แนวการพัตต์(Path)จะสามารถไปได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการทำงานของข้อมือว่าเยอะหรือน้อย
3.องศาของหน้าพัตเตอร์เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ลูกกอล์ฟกระโดดออกจากหน้าไม้ ลูกจะไม่เกาะไลน์ตามที่เล็งไว้
 
ซึ่ง3ข้อนี้ล้วนเป็นผลเสียที่เกิดจากการทำงานของข้อมือที่ไม่สัมพันธ์กับกระดุมเสื้อและโอกาสที่ลูกจะลงหลุมก็น้อยด้วย
 
ก่อนออกรอบคราวต่อไปอยากฝากให้ท่านนักกอล์ฟลองสังเกตุตัวเองดูว่า การพัตต์ของท่านนั้นกระดุมเสื้อได้ทำงานควบคู่ไปพร้อมกับพัตเตอร์หรือไม่ ถ้าทำได้แล้วนั่นหมายความว่าท่านมีการพัตต์ที่ถูกต้องหรือที่เรียกกันว่าแบบ”Pendulum”
 
 
⛳️Pro Q⛳️